Програма

banerFB

Отваряме записванията/заявките за новата учебна 2021/22 година!

Интервютата ще се проведат на адреса на института.

За записвания и повече информация ни потърсете на тел: 0877 019 669


Обучението на Институт за Регресивна и Реинкарнационна Терапия е лицензирано от водещия за РРТ образование в света Таsso Institut в  Холандия.

Дипломата на Института е призната от Таsso Institut  и от EARTH – Association of Regression Therapy.

Toва означава, че дипломиралите се в Института за РРТ в България могат да упражняват професията на Регресивен и Реинкарнационен Терапевт в целия свят. Дипломата им дава възможност да членуват в международния съюз за Регресивни и Реинкарнационни Терапевти – EARTH – Association of Regression Therapy и да взимат участие в международните конгреси и конференции.

Обучението се води от Силвия Петкова – основоположник на Института за Регресивна и Реинкарнационна Терапия в Бълграия.

По време на обучението, лекции ще се водят и от Холандски преподаватели като уговорката е те да бъдат 5 за всяка учебна година. Холандските преподаватели са:

Водещият в света в областта на РРТ  Ханс тен Дам – основоположник на Таsso Institut, EARTh – Association of Regression Therapy,  EARTH Nederland и Марион Боон – преподавател в Таsso Institut и Tasso Internetional.

Обучението е 3 години.

Една учебна година се състои от:

7 блока от по 2 дни лекции (класикално) като между всеки блок има от 6 до 8 седмици период за извършване на практическите задачи и упражнения в група от по четирима студенти за усвояване на теорията. В този период студентите получават учебна терапия от водещия учебния процес регресивен терапевт. Учебните сесии са 6 за учебната година.

След всяка завършена учебна година, получавате сертификат, а след третата година – диплома.

През третата учебна година студентите не получават учебна терапия, а дават учебна терапия на студентите от първия и втория випуск. Всеки третокурсник е учебен терапевт на трима студенти от следващите випуски (под супервизия на водещия обучението терапевт) като целта е да се получи ‚мек‘ преход от студент към самостоятелен терапевт.

В началото на третата година всеки курсист работи върху Тема, по която извършва практическо изследване и резултатите, от които се описват в доклад – тъй наречената дипломна работа.

Дипломата Ви дава право за свободна практика в Европа и света!ПРОГРАМА 2021-2022

I Курс

Блок 1            24-25 септември 2021
Блок 2            22-23 октомври 2021
Блок 3            26-27 ноември 2021
Блок 4            4-5 Февруари 2022
Блок 5            11-12 Март 2022
Блок 6            20-21 Май 2022 СУПЕРВИЗИЯ
Блок 7            10-11 Юни 2022

II Курс

Блок 1           1-2 Октомври 2021
Блок 2           29-30 Октомври 2021
Блок 3           14-15 Януари 2022 СУПЕРВИЗИЯ 1
Блок 4          11-12 Февруари 2022
Блок 5          18-19 Март 2022
Блок 6          13-14 Май 2022 СУПЕРВИЗИЯ 2
Блок 7           12-13 юни 2020

III Курс

Блок 1          8 Октомври 2021
Блок 2          5 Ноември 2021
Блок 3          3 Декември 2021
Блок 4          7 Януари 2022
Блок 5           18 Февруари 2022
Блок 6          25 Март 2022
Блок 7          16 Април 2022

30 Април 2022 – предаване концепт на Дипломна Работа 3курс
17 Юни 2022 – Защита Дипломна Работа 3курс
25 Юни 2022– Дипломиране; Сертификати и закриване на УГ