Програма

banerFB

Отваряме записванията/заявките за новата учебна 2019/20 година!

Интервютата ще се проведат на адреса на института.

За записвания и повече информация ни потърсете на тел: 0877 019 669


Обучението на Институт за Регресивна и Реинкарнационна Терапия е лицензирано от водещия за РРТ образование в света Таsso Institut в  Холандия.

Дипломата на Института е призната от Таsso Institut  и от EARTH – Association of Regression Therapy.

Toва означава, че дипломиралите се в Института за РРТ в България могат да упражняват професията на Регресивен и Реинкарнационен Терапевт в целия свят. Дипломата им дава възможност да членуват в международния съюз за Регресивни и Реинкарнационни Терапевти – EARTH – Association of Regression Therapy и да взимат участие в международните конгреси и конференции.

Обучението се води от Силвия Петкова – основоположник на Института за Регресивна и Реинкарнационна Терапия в Бълграия.

По време на обучението, лекции ще се водят и от Холандски преподаватели като уговорката е те да бъдат 5 за всяка учебна година. Холандските преподаватели са:

Водещият в света в областта на РРТ  Ханс тен Дам – основоположник на Таsso Institut, EARTh – Association of Regression Therapy,  EARTH Nederland и Марион Боон – преподавател в Таsso Institut и Tasso Internetional.

Обучението е 3 години.

Една учебна година се състои от:

7 блока от по 2 дни лекции (класикално) като между всеки блок има от 6 до 8 седмици период за извършване на практическите задачи и упражнения в група от по четирима студенти за усвояване на теорията. В този период студентите получават учебна терапия от водещия учебния процес регресивен терапевт. Учебните сесии са 6 за учебната година.

След всяка завършена учебна година, получавате сертификат, а след третата година – диплома.

През третата учебна година студентите не получават учебна терапия, а дават учебна терапия на студентите от първия и втория випуск. Всеки третокурсник е учебен терапевт на трима студенти от следващите випуски (под супервизия на водещия обучението терапевт) като целта е да се получи ‚мек‘ преход от студент към самостоятелен терапевт.

В началото на третата година всеки курсист работи върху Тема, по която извършва практическо изследване и резултатите, от които се описват в доклад – тъй наречената дипломна работа.

Дипломата Ви дава право за свободна практика в Европа и света!ПРОГРАМА 2019-2020

Откриване на учебната година 27 септември 2019. Задължително присъствие за всички.

I Курс

Блок 1            27-28 септември 2019
Блок 2            01-02 ноември 2019
Блок 3            06-07 декември 2019
Блок 4            07-08 февруари 2020
Блок 5            03-04 април        2020
Блок 6            08-09 май            2020      Супервизия
Блок 7            05-06 юни           2020

II Курс

Блок 1           04-05 октомври 2019
Блок 2           08-09 ноември   2019
Блок 3           10,11,12 януари 2020       Супервизия 1
Блок 4           14-15 февруари 2020
Блок 5           27-28 март 2020
Блок 6           15,16,17 май 2020             Супервизия 2
Блок 7           12-13 юни 2020

III Курс

Блок 1           11 октомври 2019
Блок 2           15 ноември 2019
Блок 3           13 декември 2019
Блок 4           17 януари 2020
Блок 5           21 февруари 2020
Блок 6           06 март 2020
Блок 7           24 април 2020

30 април – предаване концепт Дипломна Работа
19 юни – защита Дипломна Работа
26 юни – закриване/дипломиране. Задължително присъствие за всички.