Програма

banerFB

Отваряме записванията/заявките за новата учебна 2019/20 година!

Интервютата ще се проведат на адреса на института.

За записвания и повече информация ни потърсете на тел: 0877 019 669


Обучението на Институт за Регресивна и Реинкарнационна Терапия е лицензирано от водещия за РРТ образование в света Таsso Institut в  Холандия.

Дипломата на Института е призната от Таsso Institut  и от EARTH – Association of Regression Therapy.

Toва означава, че дипломиралите се в Института за РРТ в България могат да упражняват професията на Регресивен и Реинкарнационен Терапевт в целия свят. Дипломата им дава възможност да членуват в международния съюз за Регресивни и Реинкарнационни Терапевти – EARTH – Association of Regression Therapy и да взимат участие в международните конгреси и конференции.

Обучението се води от Силвия Петкова – основоположник на Института за Регресивна и Реинкарнационна Терапия в Бълграия.

По време на обучението, лекции ще се водят и от Холандски преподаватели като уговорката е те да бъдат 5 за всяка учебна година. Холандските преподаватели са:

Водещият в света в областта на РРТ  Ханс тен Дам – основоположник на Таsso Institut, EARTh – Association of Regression Therapy,  EARTH Nederland и Марион Боон – преподавател в Таsso Institut и Tasso Internetional.

Обучението е 3 години.

Една учебна година се състои от:

7 блока от по 2 дни лекции (класикално) като между всеки блок има от 6 до 8 седмици период за извършване на практическите задачи и упражнения в група от по четирима студенти за усвояване на теорията. В този период студентите получават учебна терапия от водещия учебния процес регресивен терапевт. Учебните сесии са 6 за учебната година.

След всяка завършена учебна година, получавате сертификат, а след третата година – диплома.

През третата учебна година студентите не получават учебна терапия, а дават учебна терапия на студентите от първия и втория випуск. Всеки третокурсник е учебен терапевт на трима студенти от следващите випуски (под супервизия на водещия обучението терапевт) като целта е да се получи ‚мек‘ преход от студент към самостоятелен терапевт.

В началото на третата година всеки курсист работи върху Тема, по която извършва практическо изследване и резултатите, от които се описват в доклад – тъй наречената дипломна работа.

Дипломата Ви дава право за свободна практика в Европа и света! 

Програма Теория 2018/2019г

I Курс

28 септември откриване на учебната година и първи учебен ден

Блок 1:                               28; 29 септември
Блок 2:                               2; 3      ноември
Блок 3:                               7; 8      декември
Блок 4:                               8; 9     февруари
Блок 5:                               5; 6     април
Блок 6:                               10; 11  май          Супервизия
Блок 7:                               31 май; 1 юни

28 юни закриване на учебната година, получаване на сертификати

II Курс

28 септември откриване на учебната година до 14:00 часа,

Блок 1:                               12; 13 октомври
Блок 2:                                9; 10 ноември
Блок 3:                               11; 12 януари (супервизия – външни 1)
Блок 4:                                 8; 9   март
Блок 5:                               19; 20 април
Блок 6:                               10; 11 май       (супервизия – външни 2)
Блок 7:                                 7; 8 юни

28 юни закриване на учебната година, получаване на сертификати

III Курс

28 септември откриване на учебната година, запознаване с учебните клиенти

Блок 1:                               5     октомври
Блок 2:                               16   ноември
Блок 3:                               14   декември
Блок 4:                               15   февруари
Блок 5:                               26   април

30 април предаване на концепта на дипломната работа

21 юни защита на дипломните работи

28 дипломиране и закриване на учебната година