Контакти

Телефон за връзка: 0877 019 669; 0031628771852

Лице за контакт: Силвия Петкова

E-mail: irrtpetkova@abv.bg

Адрес: гр. София 1000,
ул. „Георги С. Раковски“ 108,
в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС),  кабинет 422