Защо регресия?

Защо би потърсил някой регресивен терапевт?

При Стара душевна болка: парализиращ страх, крещяща

безнадеждност, вълни от тъга.

При травми: Пожар; Хирургия – предимно не осмислени (не разбрани) престои в болници от деца и разбира се операции при лоши упойки; Пълно неглежиране, игнориране, отблъскване; Смърт на близки; Тежки нещастни случаи с обезобразяване; Малтретиране, насилие; Спонтанен аборт, аборт; Несправедливо обвинение; Предозирване с наркотици; Развод; Виновност за смъртта на друг; Изнасилване; Унижение; Самоубийство (опит) от фамилното обкръжение; Опит за самоубийство (на травматизирания);

регресия софия

Регресивна терапия. Регресия.

При блокиране: невъзможност да се види каквато и да е в перспектива. Безпомощен гняв, който се натрупва. Все едно с брадва да сечеш дънери без това да те облекчава.

При самота и изоставеност: треперещ ходещ в безкрайна равнина. Чувстваш се изгубен.

Когато се чувстваш препънат: никога да не си успявал да се движиш свободно в социалното поле. Наблюдатели-съзнание. Чувстваш се неспособен, срамежлив, избягващ ситуации. Като че ли свит в тъмнотата гледащ през процеп към слънчев пазар, където хората уверено и с удоволствие се движат.

При подчинение и подвластност: преадаптивност към другите. Липса на асертивност. Не си в силата си. Като че ли хората непрекъснато се блъскат в теб а ти получаваш шамарите за това извинявайки се,  защитавайки се, предпазвайки се. Това може да прогресира дотам, че да загубиш себе си.

При загуба на посока или изобщо да не знаеш коя е посоката. Накъде да се движа в този живот? Като че ли си в тъмното с карта и компас но нямаш лампа.

Когато тялото отказва или се съпротивява. Телесни оплаквания без да има някаква ясна причина и без възможност за лечение. Все едно си се превил на две на едно магаре, което отказва да върви.

Когато проникновението не работи. Знаеш за какво става въпрос и как трябва да се направи. Но по една или друга причина нищо не се случва. Все едно да ходиш с хороскоп под мишница и де търсиш във вестниците рубриките за днешния хороскоп.

При релационни проблеми. Преплетен си с другия. Всички опити до сега са без резултат. Два овена стоят с преплетени рога на сух, каменен терен.

Когато искаш да се самооткриеш. В търсене на неоткрити страни и неподозирани таланти. Искаш да изненадаш себе си. Любопитство. Все едно че се виждаш като в магическа топка.

 

Какво, общо казано, е повод за регресивна терапия /регресия/?

 • Афективно разтройство: грижи, настроения, депресии, изолация, мисли за самоубийство;
 • Релационни проблеми;
 • Зависимости: наркотици, алкохол, и др.;
 • Страхове, Фобии, несигурност;
 • Спирачки и блокади;
 • Проблеми на работното място;
 • Тежко тяло;
 • Телесни оплаквания;
 • Насилие и сексуални насилвания;
 • Сексуални проблеми и сексуална идентичност;
 • Обсесивни мисли и обсесивни действия;
 • Власт и контрол;
 • Хранителни проблеми: анорексия и болимия;
 • Самопознаване