Отваряме записванията/заявките за новата учебна 2020/21 година!
Интервютата ще се проведат на адреса на института.
За записвания и повече информация ни потърсете на тел: 0877 019 669