Контакти

Телефон за връзка: 0359 877 019 669; 0031 628 771 852;

Лице за контакт: Силвия Петкова

E-mails: irrtpetkova@abv.bg  info.irrt@gmail.com

Адрес: гр. София 1000,
ул. „Георги С. Раковски“ 108,
в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС),  кабинет 422