ПРОГРАМА за Учебната 2023-2024 година

Курс

Блок1: 15 – 16 септември 2023
Блок2: 20 – 21 октомври 2023
Блок3: 24 – 25 ноември 2023
Блок4: 26 – 27 януари 2024
Блок5: 01 – 02 март 2024
Блок6: 05 – 06 април 2024
Блок7: 31 май – 01 юни Супервизия

II Курс

Блок1: 29 – 30 септември 2023
Блок2: 27 – 28 октомври 2023
Блок3: 01 – 02 декември 2023
Блок4: 19 – 20 януари 2024 Супервизия 1
Блок5: 16 – 17 февруари 2024
Блок6: 17 – 18 май 2024 Супервизия 2
Блок7: 07 – 08 юни 2024

III Курс

Блок1: 17 септември (неделя по изключение)
Блок2: 04 ноември 2023
Блок3: 09 декември 2023
Блок4: 13 януари 2024
Блок5: 10 февруари 2024
Блок6: 09 март 2024
Блок7: 20 април 2024

30 Април 2024 предаване Концепт ДР за IIIкурс
До 10 юни 2024 предаване на докладите за Iкурс и IIкурс.
До 10 юни 2024 предаване на ТИ за Iкурс

14 юни 2024 защита на Дипломантите
22 юни 2024 Дипломиране