ПРОГРАМА за Учебната 2024-2025 година

Курс

Блок 1: 13-14 септември 2024
Блок 2: 11-12 октомври 2024
Блок 3: 8-9 ноември 2024
Блок 4: 17-18 януари 2025
Блок 5: 7-8 март 2025
Блок 6: 11-12 април 2025
Блок 7: 30-31 май супервизия

II Курс

Блок 1: 27-28 септември 2024
Блок 2: 25-26 октомври 2024
Блок 3: 22-23 ноември 2024
Блок 4: 24-25 януари 2025 Супервизия 1
Блок 5: 14-15 февруари 2025
Блок 6: 16-17 май 2025 Супервизия 2
Блок 7: 6-7 юни 2025

III Курс

Блок 1: 5 октомври 2024
Блок 2: 2 новмрви 2024
Блок 3: 30 ноември 2024
Блок 4: 11 януари 2024
Блок 5: 8 февруари 2025
Блок 6: 1 март 2025
Блок 7: 13 април 2025

13 септември 2024 – откриване на учебната година
30 2025 април  – предаване концепт за Дипломна Работа 3 курс
1 юни 2025 – Теоретичен Изпит 1 курс (получава се на електронната поща)

10 юни 2025  – краен срок за предаване на Доклад 1 и Доклад 2, важи за 1  и 2 курс
14 юни 2025  – защита ДР 3 курс
21 юни 2025 – Дипломиране и закриване на учебната година