Трансперсонна и Трансформираща

Регресия


Регресия е противоположното на прогресия и означава движение назад, в този случай назад във времето. При регресията се връщаме назад във времето – Тогава и Там, за да намерим първопричината, момента, в който започва един проблем, специфична мисъл и/или поведение, които Тук и Сега се манифистират.

 

Освобождаваща терапия


В регресивната терапия използваме техниката на ‚отново изживяване‘ за да освободим потиснати, ‚складирани‘ дълбоко в подсъзнанието мисли и емоции, които спечени от негативния заряд на изживяването са се превърнали в ‚абсолютно убеждение‘ за порядъка в живота. ‚Не мога‘, ‚Безсилен съм да се справя‘, ‚Моя е вината, че‘ , ‚Винаги аз трябва..‘, ‚Никога няма…‘, ‚До кога само аз..‘ са примери за горе казаното.

 

Развитие на Регресивната Терапия


Регресивната терапия е сравнително млада терапевтична форма и преживява големи промени през 70те и 80те години на миналия век, когато се откриват и документират днешните техники на работа. В днешно време вече говорим за трансперсонна регресия, което означава, че регресията освен‚ отново изживяване‘ на отминали преживявания обхваща много по-голям терен на работа.

 

Трансперсонна


Трансперсонния аспект на терапията (трансперсонен означава ‚извън пределите на съзнанието на личността‘) е приминала границите на сензацията. В последните години съвременния регресивен терапевт използва тази даденост впускайки се в  невероятните дебри на подсъзнанието.

За регресивната терапия са важни опита от ‚изживяванията‘ а не личните убеждения на личността. Терапевта не е ангажиран в търсенето на предишни животи, а работи с картини и опити на изживяване, които подсъзнанието разкрива и които имат отношение към проблема/темата на сесията. Освен предишни животи можем да изживеем ситуации, които нямат връзка с настоящата ни личност и които преминават границата на настоящата личност: духовни изживявания, телепатични изживявания, мистични изживявания.

Така може в сесията да се окажем в изживяване, което няма физическо измерение или изживяване в духовния свят(регресия на душата).  Чрез регресия можем да направим сесия за друг човек, примерно за малкото ни дете, или близък за нас човек, който не е в състояние сам да го направи (болест, временно намалено съзнание в резултат на използване на медикамент, алкохол, наркотици). По време на сесията се работи и енергетично. Възможно е да носите енергия в себе си, която не е ваша. Носите със себе си чувства, изявявате поведение, или сте приели убеждение/я на ваш близък (родители, роднини) без да го осъзнавате. Това може да доведе до психични и физически неразположения. Чрез регресия се освобождавате от този товар. Възможно е да сте загубили част от вашата енергия, която чрез регресивна сесия може да си върнете обратно.

 

Холистична


Прилагайки регресивната терапия терапевта работи едновременно многопластово: с физическото тяло, менталното, емоционалното, енергийното и духовното. Поради това ефекта от терапията е съществен: катарзис (освобождаване), интегрално приобщаване, фундаментална промяна.

Често хора, които не са получили резултати от други форми на терапия се освобождават напълно от своите психически неудобства и неразположения след няколко сесии регресивна терапия. Опит от удавяне в предишен живот може да е причината човек да страда от страх от вода в този живот. Анализирайки детството му никога няма да стигнете до тази ситуация и въпреки, че въпросният човек може да намира смисъл от указанията на специалиста по поведенческа терапия, той няма да усети, няма да има освобождаване от проблема, а ‚дресирано‘ ще се опитва да се убеждава, че страхът му е нереален. Проблемът може даже да се задълбочи.

В нашите методи на работа не използваме хипноза. Чрез индукцията, която използваме помагаме на клиента да се фокусира върху проблема докато от само себе си клиента влиза в транс.

 


ЗА КОГО СА ТЕЗИ КУРСОВЕ?

За всеки, който иска да опознае света на регресивната терапия.
За този, който иска да има втора кариера.
За този, който иска да работи самостоятелно, без началник над главата.
За този, който иска да бъде терапевт.
Важно е да имате учебни навици и да можете да работите както в група, така и сам. Кандидати с висше образование ще имат предимство, но интелигенти, етични, мотивирани кандидати са също така добре дошли.

Ако сте навършили 40 без ограничения за пределна възраст (и 65 годишен кандидат е добре дошъл) и отговаряте на горе посочените изисквания Ви каним най-учтиво.

За допълнителна информация и отговори на вашите въпроси търсете ни на e-mail: s.petkova@home.nl и телефон: 0877 019 669