Обучението на Институт за Регресивна и Реинкарнационна Терапия е лицензирано от водещия за РРТ образование в света Таsso Institut в  Холандия.

Дипломата на Института е призната от Таsso Institut  и от EARTH – Association of Regression Therapy.

Toва означава, че дипломиралите се в Института за РРТ в България могат да упражняват професията на Регресивен и Реинкарнационен Терапевт в целия свят. Дипломата им дава възможност да членуват в международния съюз за Регресивни и Реинкарнационни Терапевти – EARTH – Association of Regression Therapy и да взимат участие в международните конгреси и конференции.

Обучението се води от Силвия Петкова – основоположник на Института за Регресивна и Реинкарнационна Терапия в Бълграия.

По време на обучението, лекции ще се водят и от Холандски преподаватели като уговорката е те да бъдат 5 за всяка учебна година. Холандските преподаватели са:

Водещият в света в областта на РРТ  Ханс тен Дам – основоположник на Таsso Institut, EARTh – Association of Regression Therapy,  EARTH Nederland и Марион Боон – преподавател в Таsso Institut и Tasso Internetional.

Обучението е 3 години.

Една учебна година се състои от:

7 блока от по 2 дни лекции (класикално) като между всеки блок има от 6 до 8 седмици период за извършване на практическите задачи и упражнения в група от по четирима студенти за усвояване на теорията. В този период студентите получават учебна терапия от водещия учебния процес регресивен терапевт. Учебните сесии са 6 за учебната година.

След всяка завършена учебна година, получавате сертификат, а след третата година – диплома.

През третата учебна година студентите не получават учебна терапия, а дават учебна терапия на студентите от първия и втория випуск. Всеки третокурсник е учебен терапевт на трима студенти от следващите випуски (под супервизия на водещия обучението терапевт) като целта е да се получи ‚мек‘ преход от студент към самостоятелен терапевт.

В началото на третата година всеки курсист работи върху Тема, по която извършва практическо изследване и резултатите, от които се описват в доклад – тъй наречената дипломна работа.

Дипломата Ви дава право за свободна практика в Европа и света!