Shopping cart

close
Институт за Регресивна и Реинкарнационна терапия

Искаме да ви запознаем с интересен материал публикуван на страницата на Майкъл Нютон Институт в  Ню Йорк.

Публикацията е на дипломата(2015г.) Виктория Марина, чиято цел е да систематизира и конкретно и достъпно да предостави изследванията и учението за душата на Др. Майкъл Нютон.
Част 1. Очаквайте до седмица Част 2.

Преди да започнете с този изключително увлекателен материал не забравяйте все пак, че тези изследвания имат експирементален характер и че все още сме далеч от момента да приемем тази теория за меродавна. Удивителното е, че тази теория се базира на изследване, което е продължило над 25 години и хора незапознати с изследването споделят в сесии информацията, по късно  класифицирана от др. М.Нютон. За съжаление, др. М.Нютон напусна през юни 2016 това измерение, но неговият институт в Ню Йорк продължава дейността му.
Пишещият тези редове уважава изключително личността и нечовешкият труд на др. М.Нютон. И независимо, че боравя с понятия въведени от него в терена на работа, оставям вратата открехната за това, което клиента в сесия споделя. Няма по-голяма истина от това, което клиента в сесия вижда, преживява и споделя. Често информацията се покрива с теорията на Нютон, често се допълва с нови детайли а много често се споделя нова информация. Преди два дни в сесия със студент на института се запознах с ‚Ангелите на Любовта‘. Една изключителна сесия, пълна с нови и вълнуващи детайли. И отново се потвърди, че ‚свободният избор‘ и ‚свободната воля‘ са водещите начални точки на инкарнирането.

Приятно четене.
Силвия Петкова


Реинкарнация: 35 стъпки в еволюцията на душата

Според много духовни учители, всички човешки същества, в действителност, са духовни  същества поели по пътя на човешкото развитие. Инкарнирайки като човешки същества даваме възможност на душата да еволюира.

Нашата ултимна, крайна цел е да бъдем напълно осъзнати и в състояние като уникални същества да дадем израз на Това Което Е. Това е дълго пътуване, но имайки в предвид вечността на душата, това не бива да ни притеснява.

Еволюция на Душата

Пътешествието на душите е наистина процес на еволюиране. Това означава израстване на съзнанието, постоянно прогресиране през различни нива или стадии на съзнанието.

Как израства нашето съзнание? Чрез преминаването през предизвикателни опити и преживявания във физическа форма. Нашата кауза е да направим важен избора за ‚търсене на душата‘ и ни предизвиква да открием нашите вътрешни ресурси.

Но защо във физическа форма? Защо би трябвало едно напълно щастливо духовно същество да реши да обитава физическото царство с всичките негови ограничения и трудности?

Ние сме в състояние да изживеем състоянието на това, което чувства като напълна раздяла от другите а и от останалата част на реалността, само когато сме в тази разграничена от другите физическа форма. Тогава можем да опознаем себе си като същества, а и не само ние…също така и неидентифицирани енергийни форми. Бидейки физически същества можем да изживеем нашите опити, преживявания и решения през призмата на екстремно точно облекчение, който не е възможно по друг начин. Това е начина по който учим какви сме и как да получим всичкото това, което сме.

С други думи:

Избор и липсата на избор осигуряват съществените уроци на живота. В най-истинския смисъл на думата, ти решаваш да си тук за да можеш да правиш избор. (послание от Майкъл Нютон)

 

35 стъпки

Ние сме тук за да опознаем себе си и да бъдем всичко това, което можем да бъдем, стъпка по стъпка. И според учението на the teachings of the entity known as Michaelимаме 35 стъпки в реинкарнационния процес. Тялото и личността, която имаш, простичко как си избрал двигателя за тази стъпка в твоето пътешествие като човешко същество.

Но защо 35 стъпки? Защо не 36 стъпки? Или 10? Или 100?

Просто, защото според Майкъл, при реинкарнацията ние преминаваме през пет главни стадия на еволюция. И при всеки стадий имаме седем стъпки или нива. (наистина като при компютърните игри)

5 x 7 = 35

 

                                                         Нива на всеки стадий

Стадия                                                                     1     2     3    4    5    6    7

Инфант Душа (Infant Soul)                            1     2     3     4    5    6   7

Бебе Душа (Baby Soul)                                      1     2     3     4    5    6   7

Млада Душа (Young Soul)                                1     2     3     4    5    6   7

Зряла Душа (Mature Soul)                               1     2     3     4    5    6   7

Стара Душа (Old  Soul)                                      1     2     3     4    5    6   7

 

Всяка една стъпка изисква цял един живот за да бъде приключена. Всъщност обикновено всяка стъпка изисква повече от един живот за да бъде завършена. Обичайно за преминаването през тези 35 стъпки може да са необходими стотици животи.

Нека да погледнем в детайли това пътешествие. Ще започнем с петте стадия на еволюция през реинкарнацията.

Петте стадия

Учението на Майкъл описва пет последователни ‚цикъла‘ или стадии на еволюция на душата. Те са наречени на стадиите на развитие на човека:

  • Стадий 1: Инфант Душа (The INFANT Soul)
  • Стадий 2: Бебе Душа (The BABY Soul – also known as CHILD Soul)
  • Стадий 3: Млада Душа (The YOUNG Soul)
  • Стадий 4: Зряла Душа (The MATURE Soul)
  • Стадий 5: Стара Душа (The OLD Soul)

Всяка една от тези пет стадия съответства на специфично ниво на развитие, капацитет и самоосъзнаване на индивидуалната душа. Когато душата преминава през всеки стадий, фокуса се променя, генерира се повече опит и съзнанието се разширява.

Този патрон на еволюция на душата е регистрирал Майкъл Нютон и при себе си. Неговото изследване за еволюцията на душата e описано в книгата му Пътя на Душата: изследване на казуси на живот между животите (Journey of Souls: case studies of live between lives). Междувременно е публикуван и вторият том на книгата.

В книгите на Нютон са изследвани и описани хиляди случаи на хора, които под регресивна хипноза, описват преживяване на състояние между различните животи. От състоянието на висшата перспектива на тяхната душа те са в състояние да обяснят какво се случва след смъртта и преди раждането. Включително информация за различните нива на съзнание през които душите инкарнират.

Това, което Нютон и негови последователи откриват, е че душите между животите съществуват в светлинна форма и, че всяка душа принадлежи на специфичен цвят на спектрума, което индицира сегашното ниво на съзнание.

Спектрума започва с бяло (всичките цветове), след това преминава през червено, жълто, зелено, синьо и стига до дълбоко цикламено-лилаво и виолетово. От ниска до висока фреквенция. Най-ниско еволюиралите души – ‘the newbies’ – имат розов оттенък. Старите души – тези, приближаващи края или края на цикъла на реинкарниране – имат синкав оттенък.

Независимо и имайки в предвид, че спектрума е континиум. Др. Нютон открива, че може да бъде разделен на пет отчетливи стадия или нива на развитие, от ниво едно до ниво пет. Те могат да бъдат разпределени в петте стадия дадени в учението на Майкъл от индант-душа до стара душа.

Така, примерно, душа в средата на развитието си (трето) реферира на стадия  „Млада Душа“ в учението на Майкъл и се намират на трето ниво и биха имали жълтеникав или златен оттенък.

(между впрочем Нютон идентифицира и високи нива на развитие на душата, които не включват инкарниране)

Стадия на реинкарниране (или възрастта на душата) можем да сравним със стадиите при метаморфозата в природата, като при яйцето, гъсеницата, какавидата, пеперудата. В реинкарнационните мисли, това, което се променя не е физическата форма а модуса на съзнание и най вече формата на самосъзнанието и – като резултат – начина на отношение към другите.

 

Възраст на душата и характеристики

Възрастта на душата определя как една личност живее, мисли, и как се приема от другите.

Стадий 1 – Душа Инфант                   

Фокуса на душите инфант е в непосредствените нужди за оцеляване. Те се чувстват най-добре в семпла обстановка и в близост до природата, като живот в племена, живеещи далеч от цивилизация или в отдалечени малки населени места.

В контекста на модерното общество можете да ги срещнете като нецивилизовани примитиви и даже често психопати или да страдат от разстройство на развитието (developmental disorder).

Психологично, душите инфант са наивни, импулсивни и пре-конвенционални, действащи по импулси или навици без да се замислят или много малко да се замислят за последствията на действията си.

Тъй като им липсва както разбиране на обществото така и задръжки те много лесно могат да действат антисоциално или неморално без да изпитват никакво чувство за вина. Като такива те не се вписват в модерното общество и могат в крайна сметка да влязат в затвор или в психиатрична клиника.

Понеже им липсват моралните принципи, социалните умения и културните разбирания на другите души, душите инфант са в този ред на мисли напълно невинни, без претенции и двойни игри.

Стадий 2 – Душа Бебе                     

За разлика от Душите Инфант, Душите Бебе разбират много добре разликата между добро и лошо в действията си. Тяхното ниво на чувство за сигурност и чувство за безопасност, структура и ред – са доста развити. Те обичат да живеят в общества, които са много принципни и „цивилизовани“ (примерно Амиш).

За старите души, Душите Бебе са „праволинейни“ – строго конвенционални и конформисти. Техните вярвания и техните действие са изцяло свързани с правилата и реда, затова и те често са ултра-консервативни, традиционалисти, ортодоксални, изправни, моралисти, религиозно благочестиви и следващи закона и реда. Това означава, че те инцидентно биха си позволили да се отдадат на изкушения или да си позволят гневни избухвания, или да нарушат правилата – но те и се измъчват от чувство за вина и срам. Те са напълно наясно с правата и грешките на действията на хората, включително и на техните, въпреки че нямат кой знае какви прозрения за мотивите на действията и акциите. Лошото поведение е грях – това е.

Стадий 3 – Млади Души                

Младите души са склонни към екстравертност, светски хора, с променлива енергичност, прибързани, компетативни, политични, амбициозни и индивидуалисти.  Животът в този стадий е насочен към себе си и проявата на индивидуалността. Младите души са повече его-насочени от другите и силно желаят да оставят своята диря след смъртта. Те основно са насочени към някои форми на успех, като – слава, богатство, власт, известност. Всъщност от всичките стадии на развитие на душата те най-много се страхуват от смъртта и са тези, които изобщо не са сигурни за живота след смъртта и поради този си страх, се опитват да си осигурят някакво символично безсмъртие на сцената на живота.

Младите Души се придържат силно към техните мнения, със сигурността на техните убеждението, към сигурността на тяхната собствена перспектива и за това, че техния подход е и най-добрия подход. Те се придържат към тяхната програма и не си задават много, много въпроси.

Стадий 4 – Зрели Души       

Зрелите души са по-склонни към рефлектиране от младите души. С нарастващо разбиране към себе си, с нарастваща емпатия към другите и с желание за автентичност в двете направления. В живота по-скоро искат да изследват и проучат „точните взаимоотношения“ отколкото да доказват себе си.

Съзнанието на Зрялата Душа не е его центрирано, в смисъла, че не е ограничено в собствената си перспектива и план, а е в състояние да предостави множество перспективи и планове. Всъщност тук има напрежение между „какво искам аз“ и „оценявайки, какво ти искаш“, или между личното и междуличностното.

Това прави живота доста по-комплексен – понякога поразително много. От една страна зрелите души отхвърлят ограничените ценности а от друга страна те са в състояние да съчувстват на тези, които са оковани в тях. Закостенелите мнения отстъпват място на възможността да погледнеш всичко от всяка перспектива –  “it all depends on how you look at it”.

Независимо от липсата на ‚твърда почва‘ под краката, което е много стресиращо, за зрелите души търсенето на дълбокия смисъл и саморазбирането дали чрез изкуство, философия, психология или спиритуалност им носи удовлетворение и компенсация.

Зрелите души са склонни да поставят всичко под въпрос, включително и собствените си мотиви и са склонни да извършват какви ли не ‚търсения‘ на душата. (буквално)

Стадий 5 – Стари Души            

Повече от ясно е, че старите души са в състояние да разграничават различните степени на дълбочина и мъдрост. Особено объркващи могат да бъдат децата със стари души (възрастна глава и детско тяло).

Надрастнали стреса и конфликтите на зрелите души, Старите Души имат нарастващо усещане за вътрешен мир и спокойствие – свободата да се наслаждават за това, че са тук на този свят, но не напълно в него.

В сравнение с Младите Души са относително спокойни и умерени. Необезпокоени и стабилни, необвързани в социални структури и очаквания от заобикалящата ги среда, сигурни в собственото си съществуване, вътрешна сила и съчувствие към другите.

От друга страна намиращи се в свят пълен с конфликти, хаос и неистова фалшивост, може да им се отрази изключително депресивно.

За Старите Души целта на живота е да намерят истинското си поприще в живота и реализация. За това са склонни да вървят по своя уникален път, без да осъждат и оценяват другите, по неутъпкани пътеки, път, който е ексцентричен за Младите Души.

В последното ниво на Старите Души съзнателно участват в еволюцията на всичко-което-е фокусирани да изучават спиритуална мъдрост с голям ентусиазъм.

 


 

Забележка: това описание показва различията в различните фази. Тяхната реалност, мисли, с нарастващо маркиране от една фаза към друга. Човек в ниво 0 на Зрелите Души би действал като Млада Душа с елементи на Зряла Душа, която започва да се манифестира като такава.

В Част 2 ще продължим с Уроците за всеки стадий на развитие на душата.

Scroll To Top
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.