Уроците на всеки стадий

Това са петте стадия на еволюцията на душата минаващи през човешката инкарнацията,  с типичните за всяка фаза изпитания на уроците:

СТАДИЙ ФОКУС ИЗПИТАНИЯ НА УРОЦИТЕИнфант душа Да живееш оцеляване, физически живот, смъртност, в земни обстоятелства, осъзнаванеБебе душа Принадлежност към общество/култура правила, роли, закон и ред, престъпление и наказание, социално осъзнаванеМлада душа Самостоятелност в обществото самостоятелност, напредък, лични постижения, свободна воляЗряла душа Да живееш самостоятелно с другите независимост, релационни връзки, емпатия, интимност, самоосъзнаванеСтара душа Да си част от всичко-което-е автономност, неприкосновеност, мъдър съвет, духовно осъзнаване

 

И така ние започваме нашата инкарнация като инфант души, абсолютни новаци  във физическото съществуване. В тази първа фаза ние откровено казано сме  доста некомпетентни и жестоки. Но чрез опита и изборите, които правим ние учим и растем. Ние постепенно израстваме от Инфант душа към Бебе душа, Млада душа, Зряла душа и накрая ние завършваме в петия стадии като завършени Стари души, експертите на човешкото съществуване.

„Като душа инфант ние трябва да учим всичко за избора по отношение на оцеляването, като душа бебе всичко свързано с моралния кодекс и eтика, като млада душа всичко свързано с умения за постигане на успех, като зряла душа всичко свързано с взаимовръзките с другите и като стара душа всичко свързано с природата, истината на Тао. Душата инфант би се ужасила и не би разбрала изборите, които прави една стара душа, докато старата душа би разбрала същността и изборите на младата.

Michael, чрез Victoriq Marina“

Виж за повече детайли за всеки стадии Част 1:

Стадий 1: Инфант Душа

Стадий 2: Бебе Душа

Стадий 3: Млада Душа

Стадий 4: Зряла Душа

Стадий 5: Стара Душа

 

Духовните нива в човешката популация

Шестте или седемте билиона хора на планетата обхващат целият този диапазон на стадии, но в по-голямата си част средно статистически са токущо преминали средата на стадий 3. С други думи днешният свят се доминира от Млади Души, чийто основен фокус е компетативното самостоятелно развитие.

Седемте стъпки във всеки стадий

Във всеки стадий имаме седем дискретни стъпки през които трябва да преминем. В учението на Майкъл те се наричат „нива“ и ние преминаваме от 1во ниво до 7мо ниво.

Наричайки тези стъпки „нива“ може да бъде малко объркващо (откакто Нютон започна да нарича петте стадия също нива) затова аз понякога (В.Марина- б.пр) предпочитам да ги наричам стъпки.

И така, всеки стадий на реинкарнация има седем отчетливи стъпка на учение. Примерно, ние започваме от стъпка 1 като Инфант Душа, преминаваме през нейните уроци след което предприемаме стъпка 2 и така нататък. Завършвайки със седмата стъпка на Инфант стадия ние започваме с първата стъпка от стадия Бебе на душата.

 

                                  Ниво на всеки стадий

Стадий                                     1     2     3     4    5    6    7

Инфант Душа                        1     2     3     4    5    6    7

Бебе Душа                              1     2     3     4    5    6    7

Млада Душа                           1     2     3     4    5    6    7

Зряла Душа                            1     2     3     4    5    6    7

Стара Душа                            1     2     3     4    5    6    7

 

Всяка първа стъпка на всеки стадий е изживяването на живота в този нов стадий на еволюция, изучавайки основните уроци чрез подходящи преживявания.

По-късните стъпки са показване на тези уроци, демонстрирайки нивото на съзнание в действие.

Примерно, в стадия на Младата Душа, първите три стъпки са откриване на значението на Свободната Воля и Самоопределението; последните три стъпки от 5та до 7ма са демонстриране на значението на Свободната Воля и Самоопределянето в действие. ( Средната стъпка 4та е консолидация на изучените уроци.)

Първата стъпка на всяко ниво на който и да е стадий е като да влезеш във водата; последната стъпка е като да учиш другите как се плува:

1 ниво          Започване на новият стадий. „Влизане във водата.“ Първите проблясъци на новото съзнание. Разбираме, че сме пред съвсем нов път, който трябва да извървим и се отзоваваме на този повик с мисълта, че надхвърля нашите възможности.


2 ниво           Изграждане на основите. Нагазваме в края. Сравняване и съпоставяне на старото и новото съзнание. Идваме за да разберем кое е основното и различното на това по-високо ниво, мислите продължават да са ‚напред‘ пред нас а не дълбоко в нас.


3 ниво          Издигане до предизвикателствата. Приемане на предизвикателствата. Решително се ангажираме да прегърнем и изследваме активно новото съзнание.


4 ниво          Интеграция. Отпускане в нея, „наслаждаваш се на водата“. Сега ние разпознаваме себе си в пътя на саморазбирането, живота и другите – това е нашата истина. Напълно вграждаме и консолидираме новото съзнание в нашето съществуване.


5 ниво           Изява. Показност – „ Виж ме“! Открито споделяме и комуникираме нашето ново вярно чувство за себе си и нашия смисъл на живота. Ние се чувстваме готови с излъчването на нашата истина, да я изкараме публично.


6 ниво           Демонстрация. Даваме стойност и предимство на другите. Новото съзнание се тества. Също така изгаряме отлично всякаква останала карма създадена в предишните стъпки на този стадий.


7 ниво           майсторство, върхови постижения. Напълно разбиране и контролиране на нашите познания на това ниво. Ние напълно знаем какво правим. Може да се чувстваме като модел за подражание. Хмм…. Какво следва?


Тази последователност на седемте стъпки се повтаря за всеки стадий преминавайки 35 стъпки от началото до края.